Our scientific research

Çolpak H.A. Alveoler Kemiğin Vertik Yükseltilmesi İçin Kemik Grefti Ve Dental Pulma Kaynaklı Kök Hücre Uygulaması İle Eş Zamanlı Dental İmplant Yerleştirilmesi: Koyun Modelinde Histolojik Ve Histomorfometrik Çalışma. Uzmanlık Tezi. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Aralık 2016

More (Turkish)

Yaşar MT, Kılıç E, Alkan A. Farklı Uzunluktaki Silindirik İmplantlarda Oluşan Stres Miktarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 26: 64-70

More (Turkish)

BILIMPLANT ONLINE CATALOG

Please remember to see our product catalog

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Alper ALKAN

Bezmiâlem Vakif University
Faculty of Dentistry
Department of Oral and Maxillofacial Surgery.

Ass. Prof. Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ

Erciyes University, Faculty of Dentistry
Oral, Maxillofacial Surgery