Our scientific research

Çolpak H.A. Alveoler Kemiğin Vertik Yükseltilmesi İçin Kemik Grefti Ve Dental Pulma Kaynaklı Kök Hücre Uygulaması İle Eş Zamanlı Dental İmplant Yerleştirilmesi: Koyun Modelinde Histolojik Ve Histomorfometrik Çalışma. Uzmanlık Tezi. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Aralık 2016

More (Turkish)

Yaşar MT, Kılıç E, Alkan A. Farklı Uzunluktaki Silindirik İmplantlarda Oluşan Stres Miktarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 26: 64-70

More (Turkish)

BILIMPLANT ONLINE CATALOG

Please remember to see our product catalog

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Dr. Alper ALKAN
DDS,PhD

Prof., Bezmiâlem Vakıf University
Faculty of Dentistry
Dept. Oral and Maxillofacial Surgery

Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ
DDS,PhD

Assoc. Prof., Erciyes University, Faculty of Dentistry
Dept. Oral and Maxillofacial Surgery

Dr. Emir Yüzbaşıoğlu
DDS,PhD

Assoc. Prof., Bahçeşehir University, School of Dental Medicine

Dept. of Prosthodontics