BİLİMPLANT ONLİNE KATALOG

Ürün kataloğumuzu incelemeyi unutmayın

BİLİMSEL DANIŞMA KURULUMUZ

Prof. Dr. Alper ALKAN

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.

Prof. Dr. ÇAĞRI URAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin DEMİRBAŞ

Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.

Prof. DR. hasan önder gümüş

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi AD.