Çolpak H.A.

Alveoler Kemiğin Vertikal Yükseltilmesi İçin Kemik Grefti Ve Dental Pulma Kaynaklı Kök Hücre Uygulaması İle Eş Zamanlı Dental İmplant Yerleştirilmesi: Koyun Modelinde Histolojik Ve Histomorfometrik Çalışma.

Uzmanlık Tezi. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Aralık 2016

 

https://www.bilimplant.com/Dosyalar/BilimselCalismalarimiz/Dosya/Dosya_001.pdf