Kemik Seviyesi İmplantlar

Dizayn özellikleri sayesinde tamamen kemik seviyesinde yerleştirilir. Alt ve üst çenede farklı kemik tiplerinde ve farklı bölgelerde (anterior ve posterior) uygulanmak amacı ile üretilmiştir. Kemik seviyesinde olduğu için özellikle çenelerin ön bölgelerinde (gülme hattında olan alanlarda) yapılan tedavilerde daha estetik sonuçlar için kullanılabilir

Teknik Özellikler Cerrahi Teknik

Bone Level İmplantlar Alt ve üst çenede kemik içi implantasyon tedavisinde uygulanır

Hastaların estetik ve fonksiyonel protetik rehabilitasyonunu sağlamak için uygulanır.

Doğal dişlerin kaybedilmesini takiben, tek veya birden fazla diş eksikliğinin tedavisinde uygulanabilir.

Dental implantın yerleştirileceği yuva, cerrahi setteki driller ile en fazla 800 rpm işlem hızında bol yıkama altında hazırlanmalıdır. Drilleme sırasında kemiğin ısınmamasına dikkat edilmelidir. Keskinliğini yitirmiş driller kemikte nekroz riskini artıracağı için kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kemik kalitesine bağlı olarak keskinliğini yitiren drillerin değiştirilmesi önerilmektedir.

Kemik Seviyesi İmplant

Teknik Özellikler

  • Ölçü alımı ve provaları kolaylaştıran ve hızlandıran 4 köşe bağlantı.
  • Dayanak vidasının gevşeme ihtimalini azaltan ve uzun dönem stabiliteyi sağlayan konik bağlantı.
  • Düşük torkta ilerleme sağlayan ve kemiğe iletilen kuvveti dağıtan kare yiv tasarımı.
  • Vida gevşemesini azaltan ve kuvveti dağıtan konik temas alanı.
  • Boyun bölgesindeki stresi azaltarak krestal kemik kaybını önleyen platform switch özelliği.
  • Marjinal kemik kaybını önleyen mikroyiv tasarımı.
  • Primer stabiliteyi arttıran self – tapping tasarımı.

Cerrahi Teknik

Kemik Seviyesi ve Doku Seviyesi İmplant için Cerrahi Teknik

1. İmplant uygulanacak dişsiz bölgede mukoperiosteal tam kat flep kaldırılır ve kemiğe ulaşılır.

2. İşaretleme drilleri ile implantların konulacağı yer işaretlenir.

3. Pilot drill ile implant yuvası açılarak derinlik belirlenir.

4. Alignment (hizalayıcı) pin ile yuvanın derinliği ve açısı kontrol edilir.

5. Yerleştirilmesi planlanan çap ve boydaki implantın nihai drillinden önceki drilller ile implant yuvası genişletilir.

6. Paralel pin ile yuvanın derinlik ve açısal doğruluğu kontrol edilir.

7. Nihai drill uygulandıktan sonra yuva implantın yerleştirilmesi için hazır hale gelir.

8. Özellikle sert kemiklerde implantın boyun kısmındaki sıkışmayı ve marjinal kemik nekrozunu önlemek için kortikal drill ile yuvanın boyun kısmı genişletilir.

Uygulama Protokolü

Şekil 1. Kemik tiplerine göre kemik/doku seviyesi implantların yerleştirilmesi için önerilen drilleme prosedürü.

Daha fazla bilgi alın

Ürünlerimiz, teknolojimiz ve detaylar hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşın.

Ürün Kataloğunu İnceleyin İletişime Geçin